Lumi, Luna, Lucy ja Laku kävivät virallisessa silmä- ja polvitarkastuksessa, ja kaikilla neljällä on terveet silmät ja 0/0 polvet.